GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 27
Số lượt truy cập: 7857671
QUẢNG CÁO

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CÁC TỔ CHỨC

1/ Hiệu trưởng: Đ/c Lê Thị Thương

Xây dựng KH năm học, KH tháng của toàn trường; Chỉ đạo chuyên môn trực tiếp hoặc qua phó hiệu trưởng và các tổ trưởng. Chỉ đạo công tác phổ cập GD, hoạt động kế toán - Tài chính, XDCSVC phục vụ dạy học. Phụ trách Thi đua khen thưởng, đánh giá năng lực chuyên môn đội ngũ; Theo dõi nền nếp, nhận xét tuần lẽ, kế hoạch tuần của toàn trường; Trực tiếp chỉ đạo CM tổ 1-2-3, Tổ VP, Thư viện - thiết bị, Y tế, BV trường.

2/ Phó hiệu trưởng: Đ/c Trương Thị Lệ Giang: Phụ trách công tác chuyên môn, công tác lao động, GDNGLL, CNTT, các phong trào thi đua. Theo dõi nề nếp dạy học, thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn của giáo viên, học sinh. Phụ trách công tác bồi dưỡng HSNK - các hội thi, theo dõi nền nếp, đánh giá nhận xét tuần chẵn. Trực tiếp chỉ đạo CM tổ 45, xây dựng các KH thuộc phạm vi được phân công: KHBDHSNK, KH phụ đạo HS yếu kém; KH tháng, tuần trong phạm vi CM, lên TKB.., KH Lao động vệ sinh khuôn viên, đăng Web kịp thời. Quản trị mạng. Và một số công việc cụ thể khác do hiệu trưởng uỷ quyền phân công.

4/ Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn:

- Đ/c: Nguyễn Thị Lệ Hằng           – Tổ trưởng CM khối 1-2-3

- Đ/c: Nguyễn Thị Diệp         – Tổ phó CM khối 1-2-3

- Đ/c: Nguyễn Thị Tố Như      – Tổ trưởng CM khối 4-5

- Đ/c: Phạm Thị Thao      – Tổ phó CM khối 4-5

- Đ/c: Nguyễn Thị Hiền                - Tổ trưởng tổ văn phòng - hành chính

- Đ/c Võ Thị Thủy - Tổ phó tổ văn phòng - hành chính

Trực tiếp quản lý, chỉ đạo mọi mặt hoạt động tổ chuyên môn. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, kiểm tra đánh giá xếp loại giờ dạy giáo viên, báo cáo số liệu, tình hình tổ với hiệu trưởng theo qui định. Chỉ đạo các hội thi  theo đặc trưng nhiệm vụ tổ. Xây dựng các KH thuộc phạm vi được phân công.

Ngoài ra, tuỳ theo phần hành chuyên môn của từng cá nhân nhà trường giao trách nhiệm cho các thành viên HĐSP tham gia bồi dưỡng các đội tuyển học sinh tham gia các hội thi của huyện (Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh, Điền kinh- bóng bàn - cờ vua - văn nghệ, xem đó là kết quả thực hiện công tác khác trong năm theo phần hành…

5/Phụ trách công tác Đội: Đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc

Hoạt động theo chức năng điều lệ Đội và những hướng dẫn của ngành dọc cấp trên. Trực tiếp điều hành hoạt động BCH liên đội, đội sao đỏ, trực tuần. Tham mưu cho trường về các nội dung liên quan đến các phong trào hoạt động của HS, liên đội.

Phối hợp với GV trực tuần GVCN theo dõi đánh giá các nền nếp của HS toàn trường. Phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm - giáo viên bộ môn chuyên biệt để giáo dục học sinh, tham  gia các  hội thi văn nghệ, mỹ thuật , TDTT, HKPĐ, vẽ, viết thư. Phối hợp với NVYTế học đường quản lý việc thực hiện công tác VSHĐ của toàn trường. Trực tiếp xây dựng các kế hoạch năm tháng tuần của liên đội; Phụ trách thi đua liên đội.

6/ Phụ trách kế toán, phổ cập, văn phòng: Đ/c Nguyễn Thị Hiền

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch hoạt động tài chính kinh phí, KH hoạt động tổ hành chính phục vụ các hoạt động nhà trường. Lưu giữ  hồ sơ tài chính, tài sản CSVC đầy đủ. Quản lý tốt tài sản nhà trường. Điều hành NV bảo vệ trường hoàn thành công việc theo HĐ. Xây dựng các kế hoạch và tổ chức hoạt động tổ văn phòng. KH điều tra, thống kê số liệu phổ cập.

Giữ con dấu trường; Quản lý hệ thống hồ sơ sổ sách nhà trường; Quản lý lưu giữ các số liệu, tổng hợp số liệu báo cáo theo yêu cầu của HT; Phối hợp với đ/c V Thủy, Hằng làm công tác PC. Trực tiếp giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến học sinh, phụ huynh, nội bộ cơ quan. Theo dõi công văn, gửi báo cáo các cấp qua hộp thư điện tử, văn bản.

7/ Phụ trách thư viện -Thiết bị:  Đ/c  Nguyễn Thị Lệ Hằng:

Xây dựng các kế hoạch và tổ chức hoạt động thư viện – TB. Hỗ trợ, thay thế NV VP, NVYT khi cần. Làm một số công việc khác do HT phân công. Phối hợp với đ/c Hằng làm công tác phổ cập.

8/ Thư kí Hội đồng sư phạm: Đ/c Phạm Thị Thao

Ghi chép đầy đủ nội dung các cuộc họp của hội đồng, BLĐ, Cốt cán.

9/ Khối chủ nhiệm:

12 GVCN thực hiện theo nội quy, qui ước dân chủ nội bộ và những qui định hiện hành, xây dựng KH công tác chủ nhiệm, quản lý mọi mặt HĐ của lớp.

Thực hiện nhiệm vụ CM, giảng dạy, công tác khác theo sự phân công. Cuối năm, thường kỳ, hoặc đột xuất các cá nhân phụ trách phần hành có trách nhiệm nắm chắc thông tin, số liệu, đánh giá kết quả hoạt động, xếp loại công tác thuộc phạm vi phụ trách và báo cáo kịp thời với nhà trường theo yêu cầu.

10/ GV các bộ môn: 

Thực hiện nhiệm vụ CM, công tác khác theo sự phân công. Cuối năm, thường kỳ, hoặc đột xuất các cá nhân phụ trách phần hành có trách nhiệm nắm chắc thông tin, số liệu, đánh giá kết quả hoạt động, xếp loại công tác thuộc phạm  vi phụ trách và báo cáo kịp thời với nhà trường theo yêu cầu.

11/ Nhóm tin học:

Phạm Thị Huế (Nhóm trưởng), Nguyễn Thị Lệ Hằng (NVTB). Đảm bảo các điều kiện phục vụ liên quan về dạy học, hội thi, kỹ thuật bảo trì hệ thống máy tính, mạng INTERNET và quản trị website của trường, đăng tin bài kịp thời theo quy định.

12/ Nhóm GV thể dục: Nhóm trưởng Lê Văn Phước: 

Tham mưu cho nhà trường về HĐ TDTT trong trường, XD và tổ chức thực hiện KH GD RL TC, KH luyện tập các đội tuyển các môn thi đấu TDTT, HKPĐ, đánh giá HS theo tiêu chuẩn RLTT, phối hợp với TPT, GVCN xây dựng duy trì nền nếp các HĐTT của trường.

13/ Nhân viên YTHĐ – Tạp vụ: Đ/c Võ Thị Thủy:

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định. Tham mưu xây dựng KH cho nhà trường về công tác vệ sinh sức khỏe học đường, Phối hợp với TPT, liên đội để theo dõi, quản lý, kiểm tra HS trong các công việc liên quan đến VSSK học đường, VSMT, đánh giá việc trực nhật vệ sinh các lớp; Phối hợp với đ/c Hường làm công tác PC. Hỗ trợ, thay thế NV VP khi cần và một số công việc tạp vụ theo chức trách. 

                                 -------------------------------                                                    

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Thị Thương
Lê Thị Thương
Hiệu Trưởng
Trương Thị Lệ Giang
Trương Thị Lệ Giang
Phó Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882706 - Email: thso1anthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com