GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 176
Số lượt truy cập: 6595283
QUẢNG CÁO
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1439/QĐ-TLĐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Thay thế Quyết định chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1262/QĐ-TLĐ ngày 19/9/2007 và văn bản số 374/TLĐ ngày 5 tháng 3 năm 2008 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.
TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÔNG TÁC NỮ CÔNG
Thứ tư, 21/10/2015 02:35
Phụ nữ Việt Nam có vị trí, vai trò to lớn trong gia đình Việt Nam và trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước; đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động (gọi tắt là lao động nữ) là một bộ phận không thể tách rời của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; chiếm trên 50% tổng dân số cả nước, là lực lượng lao động xã hội đông đảo, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đổi mới và phát triền kinh tế- xã hội của đất nước. Lao động nữ cùng với lực lượng lao động cả nước đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, góp phần vào quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với sự phát triền của kinh tế-xã hội, đội ngũ lao động nữ ngày càng được nâng cao chất lượng và bình đẳng trong xã hội.
ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
Thứ ba, 29/09/2015 06:14
Công đoàn Việt Nam, tiền thân là Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, được thành lập ngày 28 tháng 7 năm 1929, nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh.
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ 58/2014/QH13
Thứ hai, 21/09/2015 01:46
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
LUẬT CÔNG ĐOÀN 2012
Thứ hai, 21/09/2015 01:37
Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác. Luật Công đoàn 2012 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012. BBT trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.
HƯỚNG DẪN SỐ 258/HD-TLĐ VỀ ĐÓNG ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN
Thứ hai, 21/09/2015 01:36
Hướng dẫn này thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Hướng dẫn 1803/HD-TLĐ ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Tổng Liên đoàn.
Thứ sáu, 13/04/2018 03:57
QUYẾT ĐỊNH SỐ 272/QĐ-TLĐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Thứ hai, 21/09/2015 01:35
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/3/2014. Thay thế Quyết định số 171/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn.
Thứ sáu, 13/04/2018 03:53
QUYẾT ĐỊNH SỐ 56/QĐ-LĐLĐ CỦA LĐLĐ QUẢNG BÌNH (ban hành Quy định chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2015)
Chủ nhật, 20/09/2015 10:31
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2015 và thay thế Quyết định số 162/QĐ-LĐLĐ ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh “Quy định về tiêu chuẩn chấm điểm, đánh giá xếp loại công đoàn vững mạnh”; riêng Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, công đoàn giáo dục các huyện, thị xã, thành phố và các công đoàn cơ sở thuộc ngành giáo dục áp dụng thực hiện từ năm học 2015-2016.
Xem tin theo ngày
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Đoàn Thị Thanh Bình
Đoàn Thị Thanh Bình
Hiệu trưởng
Trương Thị Lệ Giang
Trương Thị Lệ Giang
Phó Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882706 - Email: thso1anthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com